• KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • testik
  • Aslan
  • maskovanie zranenia Lešť 2011
  • štekaj babena