• Szczyrk
  • Balassagyarmat HU
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009
  • Beskydy