• K LSMP Trusalová 2011
  • Description: páni rozhodcovia
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • tréning na prekážky
  • Beskydy
  • Balassagyarmat HU