• silná trojka
  • Airin prvý x označila bezkontaktného figuranta
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • Airin
  • Aslan