• K LSMP Trusalová 2011
  • Description: Airin a Felo
  • Szczyrk
  • Flat alias vydra riečna
  • Aslan
  • Skolenie TOPOGRAFIE a ZACHRANARSKEJ KYNOLOGIE Rakova - Korchan 14.,15.8.2010