• Szczyrk
  • Terrynka - unavené, ale spokojné
  • v očakávaní II
  • pred výstupom na Terynku
  • Flat alias vydra riečna