• testik
  • odovzdaný
  • Flat alias vydra riečna
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Szczyrk