• Scotty s bažantom
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • Flat alias vydra riečna
  • Flat alias vydra riečna
  • s novým pánečkom