• Airin prvý x označila bezkontaktného figuranta
  • Arrival
  • Arrival
  • spokojné
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010