• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Terrynka - unavené, ale spokojné
  • Flat alias vydra riečna
  • tréning na prekážky
  • Simi a Airin