• na Terrynke pri plesíčku
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • moja prvá pátračka Ružomberok marec 2008
  • Beskydy
  • Flat alias vydra riečna