• K LSMP Trusalová 2011
  • Description: páni rozhodcovia
  • Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • Beskydy
  • Klubová výstava BA máj 2011
  • Description: EXC2
  • Beskydy