• Airin, výcvik Podsuchá 2011
  • K LSMP Trusalová 2011
  • Description: and the winner is :o) Felooooo:o)
  • maskovanie zranenia Lešť 2011
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Szczyrk