• Scotty s pánečkom
  • Honey, aport
  • K LSMP Trusalová 2011
  • Description: Reno
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • Scotty s pani chovateľkou Evou
  • Description: Scotty s pani chovateľkou Evou