• testovanie
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: výcvik
  • Arrival
  • na dvore
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010