• rumovisko Lešť 2009 Airin
  • Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • mama Ája, sestra Giny a Scotty
  • Szczyrk
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011