• Beskydy
  • Scotty drobcek
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009
  • na školení
  • maskovanie zranenia Lešť 2011