• štekaj babena
  • s novým pánečkom
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009
  • Szczyrk
  • rumovisko Lešť 2009