• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Flat alias vydra riečna
  • s novým kamošom
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • Beskydy