• Flat alias vydra riečna
  • Szczyrk
  • unavený
  • rumovisko Lešť 2009 - a mám ho!
  • Skolenie TOPOGRAFIE a ZACHRANARSKEJ KYNOLOGIE Rakova - Korchan 14.,15.8.2010