• na Terrynke pri plesíčku
  • Scotty s bažantom
  • Aslan
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011
  • Beskydy