• Airin, výcvik Podsuchá 2011
  • Flat alias vydra riečna
  • Scotty s pánečkom
  • Aslan
  • Scotty s bažantom