• Beskydy
  • Sowie Hory
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011
  • Scotty s pani chovateľkou Evou
  • Description: Scotty s pani chovateľkou Evou
  • Novy Targ
  • Description: V1 CAC, Národný víťaz