• Scotty
  • Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011
  • Scotty s bažantom
  • Flat alias vydra riečna
  • lásky moje