• trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Scotty s pani chovateľkou Evou
  • Description: Scotty s pani chovateľkou Evou
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • Szczyrk