• Airinka
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Simi a Airin
  • Sowie Hory
  • Szczyrk