• Arrival
  • Airin prvý x označila bezkontaktného figuranta
  • Beskydy
  • Szczyrk
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik