• Balassagyarmat HU
  • oňuchanie
  • Scotty
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • osvieženie na záver