• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Simi
  • rodinka
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • na lúke za domom