• netopierik
  • Airin, výcvik Podsuchá 2011
  • s novou majiteľkou
  • testovanie
  • pátracia akcia Hlohovec 2010