• silná trojka
  • Aslan
  • Sielpia
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009
  • Szczyrk