• trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • na dvore
  • Beskydy
  • Klubová výstava BA máj 2011
  • Description: EXC2
  • Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver