• Flat alias vydra riečna
  • na školení
  • maskovanie zranenia Lešť 2011
  • Szczyrk
  • rumovisko Lešť 2009 Airin