• Sielpia
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • rumovisko Lešť 2009 Airin
  • pátracia akcia Hlohovec 2010
  • Cvičenie vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 2009