• Terrynka - unavené, ale spokojné
  • Szczyrk
  • Szczyrk
  • monitoring ľudí bez domova - Bratislava 2010
  • Scotty s pani chovateľkou Evou
  • Description: Scotty s pani chovateľkou Evou