• Arrival
  • Flat alias vydra riečna
  • štekna:o)
  • flat coated
  • Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011