• Beskydy
  • pátracia akcia Hlohovec
  • Airin, výcvik Podsuchá 2011
  • monitoring ľudí bez domova - Bratislava 2010
  • Flat alias vydra riečna