• Szczyrk
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Beskydy
  • trenčín január 2011
  • Description: EXC1 CAJC
  • Flat alias vydra riečna