• K LSMP Trusalová 2011
  • Description: Airin a Felo
  • v očakávaní
  • maskovanie zranenia Lešť 2011
  • Szczyrk
  • partička