• Szczyrk
  • Novy Targ
  • Description: V1 CAC, Národný víťaz
  • Flat alias vydra riečna
  • Aslan
  • Flat alias vydra riečna