• Szczyrk
  • rodinka
  • Springduodanube Bratislava máj 2011
  • Description: EXC1 CAC
  • Aslan
  • "Ta budka je moja!" "Nie, moja!" "Moja!" "OK, vojdeme sa sem obaja"