• Beskydy
  • Sielpia
  • Flat alias vydra riečna
  • Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011
  • rumovisko Lešť 2009 Airin