• zoznamovanie
  • Terrynka - unavené, ale spokojné
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • štekna:o)
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko - Czestochowa zlaňovacie techniky