• Simi
  • Szczyrk
  • rumovisko Lešť 2009
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010