• Medzinárodné cvičenie Poľsko - Czestochowa
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • Szczyrk
  • Beskydy
  • Flat alias vydra riečna