• s novým kamošom
  • ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • Terrynka - unavené, ale spokojné
  • s novým pánečkom
  • partička