• Sielpia
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: výcvik
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • pochvala od Zbyšeka
  • unavený