• Airin tehulka a Scotty
  • Arrival
  • oňuchanie
  • Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • lásky moje