• Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • s novou majiteľkou
  • Scotty
  • Szczyrk
  • maskovanie zranenia Lešť 2011