• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • Szczyrk
  • rumovisko Lešť 2009 Airin
  • Balassagyarmat HU
  • Mikuláš MsP Žilina