• Szczyrk
  • zoznamovanie
  • Flat alias vydra riečna
  • Skolenie TOPOGRAFIE a ZACHRANARSKEJ KYNOLOGIE Rakova - Korchan 14.,15.8.2010
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica