• ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: príprava na výcvik
  • hurááááááááá
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011
  • Szczyrk