• na lúke za domom
  • KJSMP Trusalová 2011
  • Description: výcvik
  • Aslan
  • K LSMP Trusalová 2011
  • Description: and the winner is :o) Felooooo:o)
  • tréning na prekážky