• Dynamické ukážky vo vojenskom výcvikovom stredisku LEŠŤ 2011
  • ukážka - Čistenie Lesoparku Chrasť Žilina 2010
  • Beskydy
  • hrdý junior Scotty
  • maskovanie zranenia Lešť 2011