• KJSMP Trusalová 2011
  • Description: výcvik
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Beskydy
  • Szczyrk
  • Balassagyarmat HU