• Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • testik
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica
  • na školení
  • netopierik