• pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • silná trojka
  • simulácia prírodnej katastrofy lešť 2011
  • pátracia akcia Hlohovec 2010
  • ukážka poslušnosti Liptovská Teplá 2010