• Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • oňuchanie
  • s Alexkom
  • Airin a Scotty - pózeri
  • Beskydy