• Flat alias vydra riečna
  • pátracia akcia Cígelka marec 2010
  • Szczyrk
  • Medzinárodné cvičenie Poľsko- Sokole Kužnica - technika privolania psovoda psom od Agnieszky Pórowskej
  • Szczyrk