• Szczyrk
  • Beskydy
  • rumovisko Lešť 2009 Airin
  • Skolenie TOPOGRAFIE a ZACHRANARSKEJ KYNOLOGIE Rakova - Korchan 14.,15.8.2010
  • osvieženie na záver