• Airin tehulka a Scotty
  • pátracia akcia Horný Tisovník marec 2010
  • flat coated
  • Mikuláš MsP Žilina
  • zoznamovanie