• Medzinárodné cvičenie Sokole Kužnica - príprava na kadaver
  • Arrival
  • Szczyrk
  • pátracia akcia Hlohovec 2010
  • Szczyrk